PROGRAMMERING I MATEMATIKK

ETTERUTDANNINGSKURS FOR LÆRERE I VGS

Dagskurs 1: Nybegynner

Du lærer grunnleggende programmering i Python. Fokus er på matematikkfaget, og alle eksempler er i matematikk.

Kurset forutsetter ingen forkunnskaper i programmering.

Kursdag 1 varer normalt 7 undervisningstimer.

Innhold

På kursdag 1 får du utdelt et kurshefte spesielt utviklet for dette kurset, i samarbeid med Gyldendal Undervisning.

Kurset holdes både som fysisk kurs og som fjernundervisning.

PRAKTISK INFO

Undervisningsrekke

Økter med en kombinasjon av teori og oppgaveløsning i programmering i matematikk.

Hver økt varer to undervisningstimer, fortrinnsvis som fjernundervisning.

LES MER

Dagskurs 2: Python i klasserommet

Du lærer flere matematiske metoder og lærer om hvordan vi underviser i programmering i matematikk.

Kursdag 2 forutsetter kursdag 1 eller tilsvarende.

Kursdag 2 varer normalt 6 undervisningstimer.

LES MER

Dagskurs 3: Python i S1 og R1

Du lærer hvordan vi kan simulere stokastiske forsøk i Python og hvordan vi kan arbeide med modellering i Python.

Kursdag 3 forutsetter kursdag 1 eller tilsvarende.

Kursdag 3 varer normalt 6 undervisningstimer.

LES MER