PROGRAMMERING I MATEMATIKK

ETTERUTDANNINGSKURS FOR LÆRERE I USK

Velkommen til kurs!

Gjennomprøvd kurs

Kurset «Programmering i matematikk for lærere» er gjennomprøvd og revidert i flere omganger. Siden starten i 2019 er det gjennomført mer enn 60 kursdager.

Kursene holdes både som fysiske kurs og som fjernundervisning.

Gode tilbakemeldinger

Kursdeltakerne rapporterer om lærerike, morsomme og gode kursdager med tydelig anvendelse til klasserommet.