Digitalt verktøy for Python

Vi skal lære å programmere i programmeringsspråket Python. Vi anbefaler at du til vanlig bruker et eget program til å progammere i, for eksempel Spyder eller Thonny. Her i nettkurset kan du programmere rett i nettleseren, men prøv gjerne litt i programmet du har valgt samtidig! :)

Under hvert eksempel finner du en PRØV SELV-knapp. Da kommer det opp en programmeringsmodul du kan skrive og kjøre kode i:

Spyder

Som du ser, består modulen av to vinduer, tekstvinduet og konsollen. Øverst finner du en knapperad med en «Run»-knapp, som starter eller stopper programmet. Til venstre finner du en meny, hvor du blant annet kan velge «Reset», som gir deg tilbake den opprinnelige koden i kurset.

Lykke til! 😀

Innhold